Geld uitlenen via crowdfunding met 3-4% rendement

Alternatieven sparen: Nu de spaarrente inmiddels de 0,50% punt heeft aangetikt is het wijs om eens verder te kijken dan sparen alleen. Onze redacteur zocht naar een alternatief en stuitte op Lendahand, voor de sociale investeerders onder ons!

sociaal investeren crowdfunding lendahand

Lendahand > is een Nederlandse organisatie die via crowdfunding mesokredieten verstrekt aan MKB’ers in opkomende landen, die niet in aanmerking komen voor microkrediet of een lening van de bank.

De sociale investeerder leent een bedrag uit wat bij hem of haar past en investeert zodoende in de groeiwens en zelfredzaamheid van een ondernemer in Colombia, op de Filipijnen of in Ghana. Het werkkapitaal wordt door lokale partners van Lendahand direct aan ondernemers beschikbaar gesteld, waardoor zij in machines, grondstoffen of een werkplaats kunnen investeren. Dit draagt bij aan de lokale economische groei en werkgelegenheid en leidt tot sociale, economische en educatieve vooruitgang. De investeerder ontvangt voor zijn verstrekte lening een rente van 3 of 4 procent op jaarbasis. Momenteel is ruim 1 miljoen euro uitgeleend.

Waarom Lendahand

De beste stimulans voor de economie is een sterke middenstand. Dát is de opvatting van Lendahand. Ook in opkomende landen zouden kleine en middelgrote bedrijven heel goed kunnen bijdragen aan economische groei. Als de werkgelegenheid groeit, zorgt dit voor een daling van de armoede. En dat leidt weer tot betere gezondheidszorg en onderwijs. Het probleem is alleen dat het MKB in opkomende landen vaak geen toegang heeft tot (betaalbare) financiering. Banken zijn vooral ingesteld op grote bedrijven. Zij stellen eisen waar kleine ondernemingen niet aan kunnen voldoen. Voor microkredietinstellingen zijn deze bedrijfjes juist weer te complex. Daarom biedt Lendahand > mesokrediet aan via crowdfunding.

Hoe het werkt

Een onderneming aan de andere kant van de wereld helpen is leuk én eenvoudig:

1. Kies een project op www.lendahand.com
2. Verstrek een lening (kan al vanaf €50)
3. Ontvang je geld terug met 3-4% rente (elke 6 maanden ontvang je een evenredig deel terug)

Start met crowdfunden >

Risico’s

Uitlenen via Lendahand > is niet zonder risico. In eerste instantie dekken de lokale partners van Lendahand het risico van wanbetaling en valutarisico’s af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door operationele risico’s (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren), politieke en regelgevingsrisico’s (veranderingen die uitstroom van geïnvesteerde gelden bemoeilijkt) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen). Om veel van deze risico’s te minimaliseren, worden lokale partners zeer zorgvuldig gescreend voordat er een samenwerking tot stand komt.

Op dit moment vallen leningen via het Lendahand platform niet onder het deposito garantiestelsel. Dus ook in het geval van een faillissement van Lendahand is het mogelijk dat je (een deel) van het uitgeleende vermogen kwijt raakt. Tot slot heeft Lendahand (nog) geen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij verwachten in 2015 een vergunning te bemachtigen zodat er professioneel toezicht op de organisatie komt. Er komen steeds meer crowdfunding platforms. Ga crowdfunding vergelijken voor meerdere aanbieders van crowdfunding platformen.

Deel via social media →
Top