crowdfunding met je spaargeld

Sparen op een spaarrekening met het vooruitzicht dat het meer wordt, is er tegenwoordig niet meer bij. Daarom zoeken spaarders naar alternatieven die rendabeler zijn.

In dit artikel aandacht voor geld investeren in of uitlenen aan bijvoorbeeld nieuwe initiatieven en projecten van ondernemers via gespecialiseerde internetplatformen. Dit fenomeen heet crowdfunding. Hierbij helpen bijvoorbeeld spaarders ondernemers om hun nieuwe projecten te realiseren en kunnen spaarders hun spaargeld laten groeien.

Crowdfunding, wat is dat?

Letterlijk betekent crowdfunding ‘financiering door de menigte’ en het is een manier om geld in te zamelen. Het geld kan worden ingezameld door een belangstellende te vragen geld te investeren in diverse doeleinden. Bijvoorbeeld voor het starten van een bedrijf of het ontwikkelen van een App, maar het kan evenzogoed voor het kopen van een huis zijn of een verbouwing.

De uitgewerkte plannen worden op zogenaamde crowdfundwebsites ingediend. Deze sites opereren als het ware als intermediair tussen de geldschieter (spaarder) en de –lener (bedrijf of particulier). De ingediende projecten worden vooraf beoordeeld en geclassificeerd van risicovol tot risicoloos. Dit geeft een beeld van het risicoprofiel van de investering. Afhankelijk van het risico worden er rentepercentages aan gehangen. Zo ligt de rentevergoeding bij risicovolle projecten rond pakweg de 12% en bij risicoloze op zo’n 4%.

Spaarrentes sparen lager dan rentes crowdfunding

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, biedt crowdfunding hogere rentepercentages dan sparen op een reguliere internetspaarrekening. Want, momenteel bedraagt de hoogste spaarrente amper 2%. Vervolgens rekent de Belastingdienst dat je zo’n 4% rendement maakt op je spaargeld. Over die 4% betaal je 1,2% vermogensbelasting als je tegoed meer is dan € 21.139 per persoon. Tel je daarbij de inflatie (2,8% in augustus 2013)? Dan is de conclusie dat je spaargeld gewoon minder waard wordt en dus sparen bij een reguliere bank niet echt aantrekkelijk is. Wil je graag meer halen uit je spaartegoed? Dan kan crowdfunding zeker een optie zijn.

Crowdfunding in Nederland

Crowdfunding bestaat sinds 2004 in de Verenigde Staten en is sinds 2010 in Nederland in opkomst. Zo heeft in dat jaar een kleine groep ondernemers in totaal € 50.000 ingezameld en in 2012 wisten ruim 115 ondernemingen € 11,4 miljoen in de ‘crowd’ te vergaren. De verwachting is dat de komende jaren crowdfunding in Nederland en Europa enorm zal toenemen. Een van de belangrijkste redenen is dat banken minder snel kredieten verstrekken. Zowel ondernemers als particulieren zullen daardoor op zoek gaan naar alternatieve geldbronnen om hun plannen, projecten en andere dromen te realiseren. Nederland telt inmiddels diverse crowdfundsites. Twee belangrijke zijn: geld voor elkaar en Funding Circle, die beiden opereren onder toezicht van de AFM.

Crowdfunding buiten Nederland

» Lendahand is een Nederlandse organisatie die via crowdfunding mesokredieten verstrekt aan MKB’ers in opkomende landen, die niet in aanmerking komen voor microkrediet of een lening van de bank. Je ontvangt al gauw een rente van tussen de 3 en 6%. Lendahand heeft een AFM vergunning. Lendahand valt binnen het Depositogarantiestelsel.

Sparen via crowdfunding

Wil je sparen via crowdfunding dan is het goed rekening te houden met een aantal zaken, namelijk:

  • Geld sparen via crowdfunding kent natuurlijk voor- en nadelen. Zo kun je al vanaf € 5 investeren, maar grote bedragen kan natuurlijk ook. Het advies is dan: spreid je risico en investeer kleinere bedragen in verschillende projecten. Datzelfde geldt eveneens voor wie veel spaargeld heeft en het op een spaarrekening zet. Doe dat ook bij verschillende banken.
  • Vervolgens loop je met crowdfunding het risico dat het bedrijf waarin je investeert failliet gaat. Je bent dan je spaartegoed (investering) kwijt. Op een spaarrekening daarentegen is je spaartegoed tot 1 ton gegarandeerd als de bank failliet gaat en onder het depositogarantiestelsel valt.
  • De looptijd van investeringen in crowdfundingprojecten varieert. Zo kan het enkele maanden zijn, 1 jaar of zelfs 5 jaar.
  • De rendementen die in de Verenigde Staten via crowdfunding worden behaald zijn gemiddeld 9% en de risico’s vallen alleszins mee. Zo’n 3% van het geïnvesteerde geld komt niet terug.

Advies sparen via crowdfunding

Crowdfunding vergelijken: Uit het voorgaande verhaal blijkt dat sparen via crowdfunding niet zonder risico’s is. Je doet er goed aan je allereerst te verdiepen in wat het nu precies is. Vergelijk daarnaast verschillende platformen met elkaar en win advies in via forums. Want, niet elke crowdfundsite is even betrouwbaar. En investeer je spaartegoed niet in projecten die te mooi zijn om waar te lijken, want vaak is dat ook zo. Daarbij is het zaak alleen spaargeld te investeren als je het daadwerkelijk kunt missen en vergeet zeker niet je spaarcenten over diverse projecten te spreiden. Houd je de bovengenoemde punten voor ogen? Dan kan crowdfunding een mooi alternatief zijn voor sparen en je een hoger rendement opleveren dan de hoogste spaarrekening.

Toch liever sparen tegen de hoogste rente?

Vind je crowdfunding te risicovol? Kies dan voor een spaarrekening met de hoogte rente. Kun je je geld langere tijd missen? Overweeg dan een spaardeposito, omdat die momenteel over het algemeen hogere rentepercentages kennen. Kijk ook eens naar banksparen. Deze populaire vorm van sparen levert fiscaal voordeel op, geeft een toprente en kun je inzetten voor de aflossing van je hypotheek. Ook kun je het gebruiken voor het financieren van je uitvaart. De verschillende rentepercentages en de voorwaarden van de diverse spaarrekeningen vergelijk je eenvoudig online via www.spaarrentevergelijken.net.

Deel via social media →
  • Nellyvlamen

    Kijk ook eens op Kickstarter.com Amerikaanse versie van sparen door crowdfunding

Top