Hoeveel mag je belastingvrij sparen:
Je vermogen wordt bepaald door je bezittingen minus de schulden. Voor wat betreft de inkomstenbelasting geldt een vrijgesteld bedrag in de box voor sparen en beleggen (box 3), waarover géén belasting betaald hoeft te worden. De exacte hoogte van dit vrijgestelde bedrag voor 2017 is €25.000.

Hoogte vrijgesteld bedrag voor belasting 2017

De bepaling in 2017 is anders dan de belastingvrije spaarvoet in 2016. Op de site van de belastingdienst lees ik het volgende: Tot en met 2016 gaan zij ervan uit dat je een voordeel van 4% hebt over ‘grondslag sparen en beleggen’. Over dat voordeel van 4% betaal je 30% inkomstenbelasting. Je betaalt dus 4% x 30% = 1,2% belasting over de ‘grondslag sparen en beleggen’. Het maakt niet uit waar je het spaargeld hebt zitten.

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die je moet betalen over je vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. De berekening gaat ervan uit dat je meer voordeel hebt over het vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf gebruiken ze daarom een hoger percentage om dat voordeel te berekenen.

Vanaf 2017 gelden de volgende 3 schijven in box 3:

  • Schijf 1: tot € 75.000
  • Schijf 2: vanaf € 75.000 tot € 975.000
  • Schijf 3: vanaf € 975.000

Moet je belasting betalen over je spaargeld compenseer dit dan door een zo hoog mogelijke spaarrente. Vergelijk spaarrente >>

Daarnaast zijn er 2 percentages waarmee het voordeel berekent wordt: 1,63% en 5,39%.
In de eerste 2 schijven wordt uw voordeel als volgt berekend:
Een deel van je vermogen wordt belast met het percentage van 1,63% en een deel met het percentage van 5,39%.

Hoe hoger jouw vermogen hoe meer wordt belast met het percentage van 5,39%. Valt een deel van je vermogen in de 3e schijf? Dan rekenen ze voor dat deel van het vermogen met het percentage van 5,39%.

Bekijk voor rekenvoorbeelden de site van de belastingdienst.

In 2017 mag je belastingvrij sparen: €25.000

Toeslag en de aangifte

Er is een toeslag op het heffingvrije vermogen voor ouderen indien er kinderen zijn. Indien je een fiscaal partner hebt, kan het heffingvrije vermogen van de ene partner naar de andere worden overgedragen om zo gunstiger uit te komen.

Bij de aangifte moet je het totale vermogen aan spaargeld opgeven. In betreffende hulpscherm van het aangifteprogramma kun je de individuele saldi invullen en dan zullen deze automatisch worden opgeteld. Voor meer info over bezittingen en de belasting neem je een kijkje op de site van de belastingdienst.

>> Nu alle spaarrekeningen vergelijken

Deel via social media →
Top