belasting teruggaaf uitbetaling

Hoeveel mag je sparen zonder belasting te betalen in 2019? In dit artikel geven we antwoord op deze vraag. Je vermogen wordt bepaald door je bezittingen minus de schulden. Voor wat betreft de inkomstenbelasting geldt een vrijgesteld bedrag in de box voor sparen en beleggen (box 3), waarover géén belasting betaald hoeft te worden.

Hoeveel mag je sparen zonder belasting te betalen in 2018

De bepaling in 2018 is anders dan de belastingvrije spaarvoet in 2016. Tot en met 2016 gaan zij ervan uit dat je een voordeel van 4% hebt over ‘grondslag sparen en beleggen’. Over dat voordeel van 4% betaal je 30% inkomstenbelasting. Je betaalt dus 4% x 30% = 1,2% belasting over de ‘grondslag sparen en beleggen’. Het maakt niet uit waar je het spaargeld hebt zitten.

Vanaf 2017 veranderde de berekening van de belasting die je moet betalen over je vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. De berekening gaat ervan uit dat je meer voordeel hebt over het vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf gebruiken ze daarom een hoger percentage om dat voordeel te berekenen.

De exacte hoogte van dit vrijgestelde bedrag voor belasting 2018 is €30.000.

Vanaf 2018 gelden de volgende 3 schijven in box 3:

  • Schijf 1: tot € 70.800
  • Schijf 2: vanaf € 70.800 tot € 978.000
  • Schijf 3: vanaf € 978.000

Moet je belasting betalen over je spaargeld compenseer dit dan door een zo hoog mogelijke spaarrente. Vergelijk spaarrente >>

Daarnaast zijn er 2 percentages waarmee het voordeel berekent wordt: 2,02% en 4,33%.
In de eerste 2 schijven wordt uw voordeel als volgt berekend:
Een deel van je vermogen wordt belast met het percentage van 2,02% en een deel met het percentage van 4,33%.

Hoe hoger jouw vermogen hoe meer wordt belast met het percentage van 5,38%. Valt een deel van je vermogen in de 3e schijf? Dan rekenen ze voor dat deel van het vermogen met het percentage van 5,38%.

Belastingvrije spaarvoet in 2019

In het nieuwe Belastingplan zit een verhoging van het belastingvrije spaarvermogen voor spaarders. In 2019 hoeven zij over bedragen tot €30.360 geen vermogensbelasting te betalen. Voor stellen geldt dat tot €60.720.

Vanaf 2019 gelden de volgende 3 schijven in box 3:

  • Schijf 1: tot € 71.650
  • Schijf 2: vanaf € 71.650 tot € 989.736
  • Schijf 3: Meer dan € 989.736

In box 3 worden inkomsten uit sparen en beleggen forfaitair bepaald. Dit forfaitaire rendement was tot 2017 één vast percentage van 4%, sinds 2017 is het forfaitaire rendement afhankelijk van de hoogte van het totale vermogen. Het forfaitaire rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. Daarmee komt de effectieve belasting over het vermogen voor het jaar 2019 uit op 0% voor vermogens tot het heffingvrije vermogen oplopend tot maximaal 1,68%

Het fictief rendement in schijf 1 bedraagt 1,94%. Bij een vermogen tot €71.650 betaal je dus 30 procent van 1,94% = 0,58%

Het fictief rendement in schijf 2 bedraagt 4,45%. Bij een vermogen van € 71.650 tot € 989.736 betaald je dus 30 procent van 4,45% = 1,34%

Het fictief rendement in schijf 3 bedraagt 5,60%. Bij een vermogen van meer dan €989.736 betaal je dus 30 procent van 5,60% = 1,68%.

Bekijk voor rekenvoorbeelden de site van de belastingdienst.

Vrijstellingen 2018

Spaar je meer dan de heffingsvrije grens van €30.000, dan betaal je belasting over het bedrag boven deze grens. Er bestaan wel extra vrijstellingen waardoor je meer kunt sparen zonder belasting te betalen. Binnen de jaarruimte spaar je bijvoorbeeld belastingvrij voor een aanvulling op je pensioen en je mag 7.033 euro belastingvrij sparen voor je uitvaart. Op een spaarrekening met groencertificaat mag je 57.845 euro sparen zonder belasting te betalen en soms mag je schulden van je belastbaar vermogen aftrekken.

Ieder jaar bepaalt de Belastingdienst op 1 januari de hoogte van je belastbaar vermogen. Het is dus slim om voor deze datum bijvoorbeeld een extra aflossing te doen op je hypotheek of een extra inleg te doen op je pensioenrekening. Zo verlaag je je vermogen op tijd en betaal je minder belasting.

Toeslag en de aangifte

Er is een toeslag op het heffingvrije vermogen voor ouderen indien er kinderen zijn. Indien je een fiscaal partner hebt, kan het heffingvrije vermogen van de ene partner naar de andere worden overgedragen om zo gunstiger uit te komen. Voor 2018 kun je totaal €60.000 belastingvrij sparen indien je een fiscaal partner hebt.

Bij de aangifte moet je het totale vermogen aan spaargeld opgeven. In betreffende hulpscherm van het aangifteprogramma kun je de individuele saldi invullen en dan zullen deze automatisch worden opgeteld. Voor meer info over bezittingen en de belasting neem je een kijkje op de site van de belastingdienst.

>> Nu alle spaarrekeningen vergelijken

Top