Bij ABN AMRO Direct Kwartaal Sparen dient het saldo minimaal een kalenderkwartaal op de rekening te staan. Alleen dan kom je in aanmerking voor de hogere rente t.o.v. ABN AMRO Direct Sparen. Mocht je een bedrag bijstorten in de periode ontvang je ook daarop rente. De rente wordt ieder kwartaal uitgekeerd.

ABN AMRO Direct Kwartaal Sparen

Bij ABN AMRO Direct Kwartaal Sparen dient het saldo minimaal een kalenderkwartaal op de rekening te staan. Alleen dan kom je in aanmerking voor de hogere rente t.o.v. ABN AMRO Direct Sparen. Mocht je een bedrag bijstorten in de periode ontvang je ook daarop rente. De rente wordt ieder kwartaal uitgekeerd.

Open Rekening

Rentevoorwaarden
Rente 0,30%
Spaarrekening ABN AMRO
Direct Kwartaal Sparen
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Minimum eerste inleg € 0
Minimum maandelijkse storting € 0
Boetevrij opneembaar Onbeperkt
Rentebijschrijving kwartaal
Bonusrente ja

Top