Nationale Nederlanden Depositosparen 5 jaar vast

Open Rekening

Rentevoorwaarden
Rente0,50%
SpaarrekeningNationale Nederlanden
5 jaar Deposito Sparen
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Minimum eerste inleg€1000,-
Beschikbare looptijden1 t/m 10
Vervroegd beëindigen mogelijkja
Rentebijschrijvingjaarlijks

Top