Nationale Nederlanden Depositosparen 5 jaar vast

Open Rekening

Rentevoorwaarden
Rente 0,50%
Spaarrekening Nationale Nederlanden
5 jaar Deposito Sparen
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Minimum eerste inleg €1000,-
Beschikbare looptijden 1 t/m 10
Vervroegd beëindigen mogelijk ja
Rentebijschrijving jaarlijks

Top