SNS Bank Zilvervloot sparen is terug. Deze spaarvorm erg populair in de jaren ’90 was lange tijd verdwenen in de lijst van kinderspaarrekeningen. Bij openen krijgt de klant een foto-groeimeter cadeau.

SNS bank Zilvervloot sparen

SNS Bank Zilvervloot sparen is terug. Deze spaarvorm erg populair in de jaren ’90 was lange tijd verdwenen in de lijst van kinderspaarrekeningen. Bij openen krijgt de klant een foto-groeimeter cadeau.

Rentevoorwaarden
Rente 1,80%
Spaarrekening SNS bank Zilvervloot
foto-groeimeter
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Minimum leeftijd €0
Spaar- en betaalrekening neen

Top