Banken trekken zich steeds meer terug uit de markt voor kleine zakelijke leningen. En dat terwijl het kleinbedrijf 99,9% van alle bedrijven in Nederland vertegenwoordigt. Samen zorgen ze voor 60% van alle bedrijfswinsten en maar liefst 70% van alle werkgelegenheid. Gelukkig zijn er de laatste jaren veel FinTech bedrijven, zoals Briqwise, opgestaan om werkkapitaal mogelijk te maken. Het mooie is dat ook jij hier met jouw investering aan kunt bijdragen! In dit artikel 6 redenen waarom investeren in vastgoed leningen een slimme zet is.

Investeren in vastgoed leningen: 6 redenen waarom je dit zou moeten doen

1. Snel groeiende markt
De markt voor vastgoedfinanciering groeit alsmaar door en door. Zeker nu ondernemers steeds meer doorhebben dat banken liever geen aandacht aan ze besteden. Het marktaandeel voor kleine zakelijke leningen wordt voor alternatieve financiers zoals Briqwise dus alsmaar groter en groter. Tussen 2021 en 2022 steeg het aandeel vastgoedfinanciering met 51%.

briqwise beleggen totaal non bancaire financiering

2. Stabiel rendement
Sinds de lancering van Briqwise in 2019 helpen zij ondernemers hun dromen te verwezenlijken en tegelijkertijd voor investeerders een aantrekkelijk rendement (7%) te realiseren tegen een laag risico. Maak kennis met Briqwise, het platform voor vastgoedfinancieringen.

3. Eerste recht van hypotheek
Wat gebeurt er als de ondernemer er niet in slaagt de maandtermijnen te betalen, maar evenmin in staat blijkt de financiering terug te betalen? Dan heb je het recht om het onderpand te laten verkopen en zich met voorrang te verhalen op de opbrengst. Je hebt Briqwise gemachtigd
om de openbare verkoop uit te laten voeren, dus je ervaart geen gedoe ondanks deze vervelende situatie.

4. Maandtermijnen zijn gegarandeerd
Om het risico van wanbetaling door de geldnemer te voorkomen, garandeert Briqwise jou de maandelijkse rente- en aflossingstermijnen. Dat doen ze door een factorovereenkomst met jou af te sluiten. Technisch houdt dat in dat we jouw vordering op de geldnemer van de maandtermijnen van je kopen. Betaalt een ondernemer een termijn niet, of niet op tijd, dan zorgt Briqwise voor de betaling. Je hoeft daar dus niet zelf achteraan. Om aan deze garantieverplichting te kunnen voldoen, reserveren ze maandelijks een bedrag.

Wat gebeurt er als Briqwise zelf niet aan haar verplichtingen kan voldoen? Dan is er niets aan de hand, want in dat geval is de ondernemer de maandtermijnen rechtstreeks aan jou verschuldigd. De financieringsovereenkomst tussen jou en ondernemer blijft immers gewoon in stand. In dat geval ontvang je 0,5% per jaar extra, omdat Briqwise dan geen vergoeding voor factoring en administratie meer in rekening brengt. Om het risico dat je jouw inleg niet volledig terugkrijgt zo veel mogelijk uit te sluiten, hanteert Briqwise de volgende beschermende condities voor de investeerder.

5. Lage Loan-to-Value (LtV)
De Loan-to-Value (LtV) is een goede graadmeter voor het risico van de financiering. Briqwise biedt alleen financieringen aan die kleiner zijn dan 75% van de waarde van het vastgoed op de taxatiedatum. Bij een LtV van 75% mag de waarde van het vastgoed met 25% dalen voordat de waarde van de lening groter is dan de waarde van het vastgoed. Dit biedt een flinke bescherming. Tegelijkertijd is het evident dat de waarde van vastgoed kan fluctueren door gewijzigde marktomstandigheden. Wanneer de waarde stijgt, vermindert het risico van de financiering en als de waarde daalt, neemt het risico toe.

Echter, een waardedaling hoeft helemaal geen probleem te zijn. Zolang de ondernemer de maandtermijnen en de uitstaande leensom terug kan betalen, is de waarde van het onderpand van ondergeschikt belang. Die wordt pas relevant als het onderpand verkocht moet worden. Dan is het zaak dat de waarde hoog genoeg is om de leensom terug te kunnen betalen.

6. Veilig investeren tegen veilig risico
Als investeerder zoek je naar een veilige manier om rendement te maken op jouw vermogen. Je ontvangt via Briqwise niet alleen een vaste rente van doorgaans 7%, maar heeft ook altijd het eerste recht van hypotheek op het vastgoed. Daarnaast garandeert Briqwise de betaling van de maandelijkse rente en aflossing.

Alles op een rijtje: Investeringen in vastgoed leningen

investeren in vastgoedfinanciering briqwise

Zoals je ziet verschillen de rendementen, risico’s, gedoe en kosten sterk per investeringsvorm. Vastgoed financieren biedt de beste balans tussen risico en rendement. Hiermee behaal je een mooi rendement met laag risico, zonder gedoe en tegen lage kosten. Briqwise heeft deze criteria als uitgangspunt genomen.

Download whitepaper

Top