Wie spaart, wil natuurlijk geen risico lopen. Het is daarom zaak altijd te checken of een spaarbank van je keuze onder het depositogarantiestelsel valt. Maar, is zo’n controle voldoende? Wat je moet weten over het garantiestelsel om veilig te sparen.

Wat vergoedt het Nederlandse depositogarantiestelsel nu precies?

Het garantiestelsel vergoedt in geval van een bankroet per bank tot maximaal €100.000 per rekeninghouder. Heb je meerdere rekeningen bij een bank? Dan worden al je tegoeden bij de bank opgeteld en ontvang je tot maximaal €100.000. Let op: dit is inclusief de rente. Wil je veilig en slim sparen? Zorg er dan voor dat je spaartegoed bij een rentestand van ongeveer 3% nooit meer is dan €100.000 min €3000. En spaar je samen met je partner op een en/of rekening? Samen heb je dan recht op maximaal €200.000 vergoeding.

Welke tegoeden vallen onder het depositogarantiestelsel?

Het garantiestelsel betreft tegoeden op alle lopende rekeningen, betaal- en spaarrekeningen plus termijndeposito’s. Ook schulden, hypotheken en kredieten vallen onder het garantiestelsel. Heb je een spaarrekening en hypotheek bij een en dezelfde bank? En gaat die bank failliet? Je hypotheekschuld wordt dan verrekend met je spaartegoed.

Bijvoorbeeld: Is je hypotheek €120.000 en je spaartegoed €70.000? Na een faillissement van de bank wordt je hypotheek verlaagd naar €50.000. Een lagere hypotheekschuld is wellicht aantrekkelijk, maar je spaargeld ben je kwijt.

Nog een voorbeeld: Heb je een schuld (krediet) van €25.000 en een spaartegoed van €50.000 bij een en dezelfde bank? Je schuld en spaartegoed worden dan met elkaar vereffend. Je krijgt maar €25.000 terug via het garantiestelsel.

Welke banken vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel?

Alle in Nederland opererende banken met een vergunning van DNB, inclusief buitenlandse banken, vallen onder het Nederlandse garantiestelsel. Ook Nederlandse banken met een kantoor binnen de Europese Unie vallen dus onder het vergoedingstelsel.

Wat als een bank niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel valt?

Buitenlandse banken uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland – die geen hoofdkantoor in Nederland hebben – vallen onder het garantiestelsel van het land van herkomst. Bekende voorbeelden zijn: Argenta en Lloyds Bank. Zo valt Argenta onder de Belgische garantieregeling die ook €100.000 per rekeninghouder per bank vergoedt. Lloyds Bank valt vervolgens onder het Britste garantiestelsel en kent per rekeninghouder per bank een vergoeding van maximaal 85.000 pond. Dat is omgerekend zo’n €100.000.

Meerdere banken op één bankvergunning? Het depositogarantiestelsel vergoedt maar één keer

Het is niet ongebruikelijk dat banken en financiële instellingen onder één concern vallen en samen op één bankvergunning activiteiten ontplooien. Dit zijn de zogenaamde ‘dochters’. Zo opereert Knab Bank onder de vergunning van ASR. Volgens het garantiestelsel worden je tegoeden bij deze instellingen en/of banken in geval van een faillissement bij elkaar opgeteld. Dit betekent dat je dus maar één keer aanspraak kan maken op de maximale vergoeding van €100.000. Daarnaast heb je ook banken die onderdeel zijn van, maar die wel een eigen bankvergunning hebben. Voorbeelden hiervan zijn ASN Bank (onderdeel van SNS Reaal). Heb je spaargeld op een rekening bij ASN Bank en ook een spaarrekening bij SNS? Bij een faillissement maak je in dit geval per bank en per rekening aanspraak op het vergoedingenstelsel.

Wil je meer weten? Kijk dan op: www.dnb.nl of de websites van de banken en financiële instellingen. 

97% van rekeninghouders in Nederland gedekt door depositogarantie

Volgens berekeningen van de Europese Bankautoriteit (EBA)  vallen 97% van alle Nederlandse rekeninghouders onder een depositogarantiestelsel. Meer dan gemiddeld in Europa. Rekeninghouders zijn onder het depositogarantiestelsel gedekt tot een bedrag van €100.000 voor het geval de bank in zwaar weer belandt.

Wat moet je doen als een bank omvalt?

Als een in Nederland gevestigde bank omvalt, roept DNB via de landelijke dagbladen de rekeninghouders op zich binnen vijf maanden na publicatie te melden met een verzoek tot terugbetaling. Wanneer een bank onder het garantiestelsel valt, worden tegoeden tot €100.000 binnen drie maanden na bekendmaking uitgekeerd.

Veilig sparen en optimaal profiteren?

Wil je veilig sparen? En ook maximaal profiteren van het garantiestelsel? Spreid je vermogen dan zoveel mogelijk over meerdere banken met een eigen bankvergunning.

Heb je behoefte aan meer informatie over sparen zonder risico onder het garantiestelsel? Stel je vraag dan gerust op spaarrentesvergelijken.net. Wij helpen je niet alleen met het vinden van de hoogste spaarrente tegen de beste voorwaarden. Ook beantwoorden wij je vragen over bijvoorbeeld het depositogarantiestelsel.

Sparen via bankenplatform Raisin tot 4,20% rente p.j.

Sinds de komst van bankenplatform Raisin is het mogelijk om als Nederlander eenvoudig over de grens te sparen bij buitenlandse banken. Via een online banking systeem heb je toegang tot alle beschikbare banken in Europa met een beste rente. Lees hier onze Raisin review of lees ons artikel: Spaarrentes in Europa en wereldwijd. Bij de banken die worden aangeboden via Raisin geldt ook altijd het depositogarantiestelsel. Lees altijd het productinformatie blad voor meer gegevens. De hoogste rente op een deposito vind je nu bij Raisin tot 4,20% bij 6 maanden vast.

Start met sparen tegen 4,20% rente

Top