Haitong Bank is een buitenlandse bank uit China en wordt in Nederland vertegenwoordigd door Raisin. Je dient wel eerst te registreren. Haitong Bank biedt momenteel de hoogste rente op deposito’s in Europa. Er dient een Raisin rekening geopend te worden (gratis) die vervolgens aan het deposito gekoppeld wordt. Haitong heeft een bankvergunning in Portugal. Dit betekent dat je spaargeld bij de bank onder de Portugese depositogarantie valt (tot € 100.000 per rekeninghouder per bank).

Haitong Bank Deposito 1 jaar

Haitong Bank is een buitenlandse bank uit China en wordt in Nederland vertegenwoordigd door Raisin. Je dient wel eerst te registreren. Haitong Bank biedt momenteel de hoogste rente op deposito’s in Europa. Er dient een Raisin rekening geopend te worden (gratis) die vervolgens aan het deposito gekoppeld wordt. Haitong heeft een bankvergunning in Portugal. Dit betekent dat je spaargeld bij de bank onder de Portugese depositogarantie valt (tot € 100.000 per rekeninghouder per bank).

Open Rekening

Rentevoorwaarden
Rente 3,60%
Spaarrekening Haitong Bank
1 jaar Deposito
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Verzekerd tot EUR 100.000
Land spaarbank Portugal
Valuta EUR
Maximum inleg €10.000
Beschikbare looptijden 6mnd, 1jr, 2jr, 3jr
Rentebijschrijving Einde looptijd
Vrije keuze tegenrekening Raisin rekening
Openen Haitong Bank deposito nu openen!

Top