Veel spaarders verdiepen zich niet in spaarproducten en banken: Nederlanders staan te boek als fanatieke spaarders. Maar beslissen zij ook bewust op welke spaarrekening en bij welke bank zij hun spaargeld vastzetten? Volgens een enquête van De Nederlandsche Bank (DNB) is dat niet het geval. De meeste spaarders verdiepen zich niet of nauwelijks in de beschikbare spaarproducten en de aanbiedende banken.

Onderzoek DNB

Voor het DNB-onderzoek zijn ruim 2.000 respondenten ondervraagd naar hun spaargedrag in de crisistijd. Maar liefst 40% hiervan verdiept zich niet of nauwelijks in de beschikbare spaarproducten voor hun spaargeld. Ook zegt ongeveer 46% geen of weinig informatie te verzamelen over de bank achter de spaarrekening.

Weinig risicospreiding spaarders

DNB heeft vervolgens niet alleen onderzocht in hoeverre de Nederlandse spaarders hun spaarcenten spreiden over meerdere banken, maar ook welk deel van het geld zij vastzetten en of zij de afgelopen jaren spaartegoed hebben verhuisd naar een andere bank. Uit de reacties van de ondervraagden blijkt dat het ook met de risicospreiding niet al te best gesteld is.

Meer dan 50% van de ondervraagden doet niet aan spreiding en heeft z’n spaargeld bij één bank ondergebracht. Ruim 25% van de Nederlandse spaarders heeft tijdens de crisis geld vastgezet. Het betreft hier meestal minder dan de helft van het spaartegoed. En bijna 80% heeft in de afgelopen 3 jaar geen eurocent verplaatst naar een andere bank.

Spaarders en crisiservaring

Geheel onberoerd laat de crisis Nederlandse spaarders ook weer niet. Zo verplaatste bijna 27% van de ondervraagden tijdens de crisis spaargeld naar een andere bank. In de meeste gevallen ging het om meer dan de helft van het spaartegoed. Crisiservaringen hebben dus wel degelijk invloed, aldus DNB. Spaarders waarvan de bank failliet is gegaan of overheidssteun heeft ontvangen, worden voorzichtig. Zij winnen veel informatie in over banken en spaarproducten. En indien nodig zijn zij eerder geneigd hun spaargeld te spreiden over meerdere banken.

Bron: DNB, bewerking SpaarrentesVergelijken.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top