RegioBank 1.2.3 Rekening Dit product is een gecombineerde spaar/betaalrekening. De rekening kan t/m het 27e levensjaar worden aangehouden. De 1.2.3 rekening kan niet online worden afgesloten maar alleen via een intermediair. De intermediair van RegioBank kiest zelf een welkomstcadeau.

RegioBank 1.2.3 Rekening

RegioBank 1.2.3 Rekening Dit product is een gecombineerde spaar/betaalrekening. De rekening kan t/m het 27e levensjaar worden aangehouden. De 1.2.3 rekening kan niet online worden afgesloten maar alleen via een intermediair. De intermediair van RegioBank kiest zelf een welkomstcadeau.

Rentevoorwaarden
Rente 0,75%
Spaarrekening RegioBank 1.2.3 Rekening
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Spaar- en betaalrekening ja

Top