Wat is Vermogensrendementsheffing?

Vermogensrendementsheffing is de belasting die je betaalt over je vermogen in Box 3. Dit is je spaargeld en beleggingen min je schulden. Bedraagt je vermogen meer dan 24.437 (2016) per persoon? Dan betaal je 1,2% vermogensrendementsheffing.

Tagged with →  
Top