De vermogensrendementsheffing staat weer volop ter discussie. Tot 2017 veronderstelde de Belastingdienst dat je 4% rendement maakt op je spaargeld. Terwijl de spaarrentes beduidend lager liggen en de inflatie oploopt. Inmiddels is dit percentage verlaagd naar meestal 1,94%. In dit artikel waarom de vermogensrendementsheffing – belasting op vermogen – nog verder omlaag zou moeten.

Vermogensrendementsheffing

De vermogensrendementsheffing is de belasting die je betaalt in box 3 over je vermogen, de spaar- en beleggingstegoeden. Sinds 2017 is het forfaitaire rendement afhankelijk van de hoogte van het totale vermogen. Het forfaitaire rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. Daarmee komt de effectieve belasting over het vermogen voor het jaar 2019 uit op 0% voor vermogens tot het heffingvrije vermogen oplopend tot maximaal 1,68%. Deze vermogensrendementsheffing betaal je als je vermogen in 2019 hoger is dan € 30.360. Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag. In totaal zijn er in Nederland 3,2 miljoen mensen die meer dan 25.000 euro vermogen hebben.

Voor 2019 gelden de volgende schijven.

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 tot € 69.399 37,07%
2 tot € 69.399 49,50%

Lage spaarrente

Een rendement van 4% maken op je spaartegoed was al onrealistisch vanwege de lage spaarrente. Maar 1,94% na de verlaging door het kabinet ook. Ter illustratie: Open je nu een reguliere (internet)spaarrekening met de hoogste spaarrente zonder voorwaarden? Dan is het rentepercentage momenteel 0,25%. Als je daarover 0,58% (zie tabel) belasting moet betalen, levert dat alsnog een negatief rendement op. Kies je voor een spaardeposito Dan ligt de hoogste spaarrente rond de 1,75%. Na aftrek van de 0,58% vermogensbelasting is je uiteindelijke rendement 1,17%.

Stijgende inflatie

Een reguliere spaarrekening of spaardeposito met de hoogste spaarrente mag je dan respectievelijk een rendement van 0,25% en 1,75% opleveren. De stijgende inflatie zorgt er vervolgens voor dat er bijna niets van je geld overblijft. In 2019 is de inflatie in Nederland gemiddeld 2,54% (CBS). En naar verwachting neemt de inflatie de komende tijd toe. Onder andere door de stijging van de energie- en de grondstofprijzen. Kortom, heb je een klein rendement op je spaartegoed gemaakt? Dan verdwijnt die zo al gauw als sneeuw voor de zon.

Verondersteld rendement verlagen

Vanwege de lage spaarrentes en stijgende inflatie gaan er stemmen op om het verondersteld rendement van 1,94% opnieuw te verlagen. Zo verklaarde oud-staatssecretaris Willem Vermeend (Financiën) en grondlegger van de vermogensrendementsheffing in 2011 al dat een verlaging van de belastingheffing op z’n plaats is. Hij zei in de Telegraaf: “Als we een periode tegemoet gaan met zeer lage rendementen, dan zou het percentage waarmee wordt gerekend, nu 4%, moeten worden verlaagd.”

Onlangs kondigde Staatssecretaris Snel (Financiën) aan dat er in een apart traject opnieuw onderzoek wordt gedaan. Het gaat daarbij om de belasting die je betaalt over je spaargeld, aandelen, kunst, een tweede huis en ander vermogen. Voer je een reëel rendement door, dan zullen veel mensen in de praktijk te maken krijgen met administratieve problemen en lastige berekeningen.

Belasting op AIRBNB-inkomsten

Het ministerie studeert ook op de mogelijkheden om Nederlanders die hun huis via Airbnb en andere woningdeelplatforms aanbieden vaker belasting te laten betalen. Dat zou kunnen door Airbnb en zijn concurrenten te verplichten inkomstenbelasting in te houden op de uitbetaalde verhuurinkomsten. De overheid heeft momenteel geen inzage in de verhuurgegevens van Airbnb.

TIP: zorg dat je de spaarrekening kiest met de hoogste spaarrente zodat je geen geld laat liggen.

Spaarrentes vergelijken

Centraal Beheer sparen
2,10% 3,47% 3,60%
Spaarrekening | EUR 1 jaar | EUR 2 jaar | EUR
Bekijk direct Bekijk direct Bekijk direct


Wil je liever investeren dan sparen? Bekijk dan 7 oplossingen met (weinig) geld en hoog rendement tot 5% bij investeren in vastgoed via dit artikel.

Top