Euribor is de afkorting van Euro Interbank Offered Rate. Euribor is de rente die Europese banken moeten betalen als zij elkaar geld lenen. Dagelijks om 11.00 uur wordt dit rentetarief vastgesteld en het geldt als uitgangspunt voor diverse financiële producten. Denk bijvoorbeeld aan de rente op spaarrekeningen. Overigens is er niet één Euribortarief. Er zijn in totaal 15 rentetarieven met verschillende looptijden. Van 1 week, 2 weken, 3 weken en van 1 maand tot 12 maanden. De Euribor bestaat sinds 30 december 1999. Net voor de euro werd geïntroduceerd.

Tagged with →  
Top