Bij de Centraal Beheer RenteVast rekening 36mnd zet je je spaargeld tijdelijk vast tegen 1,10%. Tip: je kunt meerdere RenteVast Rekeningen openen met verschillende looptijden. Je ontvangt maandelijks rente.

Centraal Beheer Rentevast rekening (36mnd)

Bij de Centraal Beheer RenteVast rekening 36mnd zet je je spaargeld tijdelijk vast tegen 1,10%. Tip: je kunt meerdere RenteVast Rekeningen openen met verschillende looptijden. Je ontvangt maandelijks rente.

Open Rekening

Rentevoorwaarden
Rente1,10%
Spaarrekening Centraal Beheer
3 jaar RenteVast Rekening
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Land spaarbankNederland
Minimum eerste inleg€500,-
Beschikbare looptijden1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 7, 10
Vervroegd beëindigen mogelijkja
Rentebijschrijvingmaandelijks
Bonusrenteneen

Top