Centraal Beheer Rentevast rekening (36mnd)

Bij de Centraal Beheer RenteVast rekening 36mnd zet je je spaargeld tijdelijk vast tegen 1,10%. Tip: je kunt meerdere RenteVast Rekeningen openen met verschillende looptijden. Je ontvangt maandelijks rente.

Open Rekening

Rentevoorwaarden
Rente1,10%
Spaarrekening Centraal Beheer
3 jaar RenteVast Rekening
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Land spaarbankNederland
Minimum eerste inleg€500,-
Beschikbare looptijden1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 7, 10
Vervroegd beëindigen mogelijkja
Rentebijschrijvingmaandelijks
Bonusrenteneen

Top