Bij Garantibank USD Rekening geldt er een valutarisico. Let op: Je dient wel over een Gouden Internet Rekening te beschikken.

Garantibank USD Rekening

Bij Garantibank USD Rekening geldt er een valutarisico. Let op: Je dient wel over een Gouden Internet Rekening te beschikken.

Rentevoorwaarden
Rente 1,70%
Spaarrekening Garantibank USD Rekening
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Minimum eerste inleg €0,-
Minimum maandelijkse storting €0,-
Bonusrente neen

Top