Haitong Bank is een buitenlandse bank uit China en wordt in Nederland vertegenwoordigd door Raisin. Je dient wel eerst te registreren. Haitong Bank biedt momenteel de hoogste rente op deposito’s in Europa. Er dient een Raisin rekening geopend te worden (gratis) die vervolgens aan het deposito gekoppeld wordt. Haitong heeft een bankvergunning in Portugal. Dit betekent dat je spaargeld bij de bank onder de Portugese depositogarantie valt (tot € 100.000 per rekeninghouder per bank), maar dat Spaanse bronbelasting van toepassing is (hiervan kunt u eenvoudig vrijstelling krijgen, d.w.z. terugbrengen naar 0%).

Haitong Deposito 6 maanden

Haitong Bank is een buitenlandse bank uit China en wordt in Nederland vertegenwoordigd door Raisin. Je dient wel eerst te registreren. Haitong Bank biedt momenteel de hoogste rente op deposito’s in Europa. Er dient een Raisin rekening geopend te worden (gratis) die vervolgens aan het deposito gekoppeld wordt. Haitong heeft een bankvergunning in Portugal. Dit betekent dat je spaargeld bij de bank onder de Portugese depositogarantie valt (tot € 100.000 per rekeninghouder per bank), maar dat Spaanse bronbelasting van toepassing is (hiervan kunt u eenvoudig vrijstelling krijgen, d.w.z. terugbrengen naar 0%).

Open Rekening

Rentevoorwaarden
Rente 3,50%
Spaarrekening Haitong Bank
6 maanden Deposito
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Verzekerd tot EUR 100.000
Land spaarbank Portugal
Valuta EUR
Minimum eerste inleg €10.000
Maximum inleg €100.000

Top