LeasePlan Bank Termijndeposito 1 jaar vast

Bij LeasePlan Bank wordt de rente jaarlijks of op einddatum van het contract uitgekeerd.

Rentevoorwaarden
Rente1,65%
Spaarrekening1 jaar - LeasePlan Termijndeposito
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Minimum eerste inleg€ 1000
Minimum maandelijkse storting€ 0
Vervroegd beëindigen mogelijkneen
Boetevrij opneembaarneen
RentebijschrijvingJaarlijks
Bonusrenteneen

Top