Bij de Yapi Kredi Bank US-Dollar spaarrekening geldt een valutarisico.

Yapi Kredi Bank US-Dollar spaarrekening

Bij de Yapi Kredi Bank US-Dollar spaarrekening geldt een valutarisico.

Rentevoorwaarden
Rente1,75%
SpaarrekeningYapi Kredi Bank - US-Dollar Spaarrekening
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Minimum eerste inleg€ 0
Minimum maandelijkse storting€ 0
Boetevrij opneembaarOnbeperkt
Bonusrenteneen

Top