Bij de Yapi Kredi Bank US-Dollar spaarrekening geldt een valutarisico.

Yapi Kredi Bank US-Dollar spaarrekening

Bij de Yapi Kredi Bank US-Dollar spaarrekening geldt een valutarisico.

Rentevoorwaarden
Rente 1,75%
Spaarrekening Yapi Kredi Bank - US-Dollar Spaarrekening
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Minimum eerste inleg € 0
Minimum maandelijkse storting € 0
Boetevrij opneembaar Onbeperkt
Bonusrente neen

Top