Lange termijndeposito

Een lange termijndeposito is een spaarvorm met een lange looptijd. Vanaf 1 jaar tot bijvoorbeeld wel 10 jaar. Je zet je spaargeld dus vast voor een langere periode tegen een vaste rente. In ruil daarvoor ontvang je een hogere rente dan op een reguliere spaarrekening. En de rente die je ontvangt, varieert dus niet. Die staat vast voor de gehele looptijd van een deposito. Gedurende de looptijd kun je meestal niet vrij over je spaargeld beschikken. Wil je dat wel? Dan zijn er banken die je tegen betaling van een boete die optie bieden.

Top