Je bent op zoek naar info over belastingvrij schenken in 2021. Voor de schenkbelasting gelden vrijstellingen: tot een bepaald bedrag is een schenking belastingvrij. De hoogte van dit bedrag hangt af van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. In dit artikel antwoord op de vraag: Hoeveel mag je belasting vrij schenken in 2021?

Hoeveel mag je belastingvrij schenken? (2021)

Wil je iemand geld schenken, dan betaalt de ontvanger boven een bepaald bedrag schenkbelasting. Hoeveel je belastingvrij mag schenken ligt aan je relatie met de ontvanger. Zo mag je je kinderen bijvoorbeeld meer belastingvrij schenken dan je broer, zus of ouders.

Het bedrag dat je belastingvrij aan een ander mag schenken gaat in 2021 tijdelijk met € 1.000 omhoog. Dit is besloten vanwege de coronacrisis. Ook de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is met € 1.000 verhoogd.

Voor 2021 gelden onderstaande bedragen voor belastingvrij schenken: voor het overzicht vertonen we ook 2020.

Tabel vrijstelling schenking 2021

Vrijstelling schenking 2021 2020
Kind € 6.604 € 5.515
Kind 18 tot 40 jaar (eenmalig) € 26.881 € 26.457
Kind 18 tot 40 jaar (eenmalig) t.b.v. studie € 55.996 € 55.114
Kind 18 tot 40 jaar (eenmalig) aanschaf of verbetering van een huis € 105.302 € 103.643
Overige ontvangers (kleinkind, zus, broer) € 3.244 € 2.208

De tijdelijk verhoogde vrijstellingen in 2021:

Je mag € 3.244 belastingvrij schenken aan een ander, bijvoorbeeld uw kleinkind, een vriend of een ondernemer. Ouders mogen € 6.604 belastingvrij schenken aan hun kind.

De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Belastingvrij schenken aan kind

In 2021 mag je € 6.604 belastingvrij schenken aan je kind.

Verder mogen ouders hun kinderen tussen 18 en 40 jaar eenmalig een groter bedrag schenken. In 2021 ligt de grens hiervoor op 26.881 euro. Wordt de schenking gebruikt voor een studie, dan mag de eenmalige schenking in 2021 maximaal 55.996 euro bedragen.

Let op: Maak je gebruik van de eenmalige vrijstelling voor een verhoogde schenking, dan mag je in datzelfde jaar niet ook nog eens gebruik maken van de jaarlijkse vrijstellingen.

Schenkbelasting 2021

Wanneer je in 2021 meer dan het belastingvrije tarief wilt schenken, dan kun je in onderstaande tabel het percentage wat er na aftrek van het belastingvrije gedeelte aan belasting geheven wordt bekijken.

Tabel tarieven schenkbelasting 2021

Waarde schenking Partner en (pleeg- of stief)kinderen Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige personen
€ 0 - € 128.750 10% 18% 30%
€ 128.751 en meer 20% 36% 40%

Belastingvrij schenken 2021 kleinkind en andere ontvangers

Schenk je een bedrag aan iemand anders dan je zoon of dochter? Dan mag je maximaal 3.244 euro belastingvrij schenken. Naast je kleinkind, (groot)ouders, broer/zus, neef/nicht en andere familieleden, mag je dit jaar ook vrienden en kennissen dus een belastingvrije schenking doen van 3.244 euro.

Tip! Wil je naast schenken ook sparen voor je kind of kleinkind? In het spaarrente overzicht op Spaarrentesvergelijken.net vind je gemakkelijk de beste spaarrekening met de hoogste rente.

Eenmalig verhoogde schenking voor aankoop huis 2021

Om de woningmarkt te stimuleren, (al zou je denken dat dit niet nodig is met de schaarste van woningen) heeft het Kabinet een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling ingevoerd. Je mag in 2021 eenmalig 105.302 euro belastingvrij schenken als de schenking gebruikt voor de woning.

Erfbelasting vrijstelling – schenking 2021

Wanneer je een erfenis ontvangt, betaal je ook erfbelasting. De erfbelasting heeft dezelfde tarieven over dezelfde bedragen als de schenkbelasting. De vrijstelling hangt af van jouw relatie met de overledene. We hebben dit voor je in een overzicht gezet.

Tabel vrijstelling erfbelasting 2021

Jij bent Bedrag van vrijstelling in 2021
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 671.910
Kind, pleegkind of stiefkind € 21.282
Kleinkind € 21.282
Achterkleinkind € 2.244
Kind met een beperking € 63.836
Ouder € 50.397

Op zoek naar rendement op je geld?

Mocht je nog geld beschikbaar hebben om rendement te maken na een eventuele schenking. Bekijk hieronder de beste opties van dit moment. Kies bijvoorbeeld voor sparen via Raisin bij Renault bank. 35x hoger dan de rente bij traditionele banken zoals de ABN AMRO, ING, en Rabobank. Of kies voor investeren in vastgoedfondsen bij CORUM tegen een fikse rente.

Bigbank-sparen
2,75%
spaarrente
6,88%
rendement
3,35%
hoogste spaarrente
Flexibele spaarrekening Vastgoedfondsen Deposito spaarrekening
Looptijd: variabel Looptijd: variabel Looptijd: vanaf 6 mnd
Spaarrente: variabel rendement: variabel Spaarrente: vast
Min. inleg: €1 Min. inleg: €189 Min. inleg: €500
Vrij opneembaar: ja Verhandelbaar: ja Vrij opneembaar: nee
Bekijk direct Bekijk direct Bekijk direct


Via spaarrentesvergelijken.net vergelijk je eenvoudig de beste spaarrekeningen op rente en voorwaarden. Op zoek naar meer rendement dan kunnen deze 11 investerings tips ook iets voor je zijn.

Bron: Belastingdienst.nl. Bewerking: Spaarrentesvergelijken.net

Top