Op de derde dinsdag in september maakt de regering traditioneel haar plannen voor komend jaar bekend. Daarom vertellen wij jou wat je gaat merken van alles wat er het komende jaar verandert. De belangrijke vraag: Hoeveel spaargeld mag je hebben zonder belasting te betalen?

Je gaat (waarschijnlijk) minder belasting betalen over 2021, 2022

Je vermogen wordt bepaald door je bezittingen minus de schulden. Voor wat betreft de inkomstenbelasting geldt een vrijgesteld bedrag in de box voor sparen en beleggen (box 3), waarover géén belasting betaald hoeft te worden.

De inkomstenbelasting in de eerste schijf gaat omlaag. Van 37,10% naar 37,07, welteverstaan. Ook gepensioneerden gaan 0,25% minder belasting betalen. We kunnen je niet vertellen hoeveel belasting je hiermee in jouw specifieke situatie bespaart, maar we kunnen natuurlijk wel een indicatie geven:

Inkomen 2021Besparing belasting
€ 20.000 per jaar€50
€ 40.000 per jaar€100
> € 70.000 per jaar€170

Je bespaart mogelijk ook een hoop belasting doordat de arbeidskorting omhooggaat. Je hebt die arbeidskorting vast weleens voorbij zien komen op je loonstrook. Iedere Nederlander betaalt inkomstenbelasting en premies voor volksverzekeringen. Om de werkende Nederlanders tegemoet te komen, krijgen zij daarop een korting: de arbeidskorting. Hieronder lees je hoeveel belasting dat kan besparen.

InkomenBesparing belasting
€ 20.000 per jaar€122
€ 40.000 per jaar€428
> € 70.000 per jaar€428

Belastingvrij sparen 2021, 2022?

Hoeveel spaargeld mag je hebben zonder belasting te betalen in 2021 en 2022? Er is ook voordeel voor kleinere beleggers en spaarders. Als je geld spaart of belegt, dan betaal je over dat geld vermogensbelasting in box 3. Daarvoor geldt wel een vrijstelling: Over 2021 hoef je tot een bedrag van €50.000 geen belasting te betalen.

In 2022 is deze vrijstelling een klein beetje verhoogd: je betaalt dan pas belasting vanaf een bedrag van €50.650. Het tarief voor vermogensbelasting gaat trouwens wel omhoog, waardoor vermogende spaarders en beleggers (vanaf een bedrag van €220.000) er in 2021 op achteruitgaan. Heb je ongeveer €50.000 aan belegd of gespaard geld? Dan bespaar je in 2021 zo’n €50 aan vermogensbelasting.

hoeveel spaargeld mag je hebben zonder belasting te betalen

Moet je belasting betalen over je spaargeld compenseer dit dan door een zo hoog mogelijke spaarrente. Vergelijk spaarrente >>

 Tip: investeer in vastgoedfondsen! – nu tegen toprente van 7,03% Bekijk aanbieding >

Vaststellen van Box 3 belasting

De belastingen in Nederland op vermogen worden in Box 3 als fictief rendement bepaald. Echter, eind 2021 maakte de hoge raad korte metten met het belasten van sparen en beleggen op basis van een fictief rendement. De weg is vrij voor een herziening van het belastingstelsel waarmee vermogensongelijkheid direct aangepakt kan worden. Ook Box 2 is niet veilig. In Box 2 worden vermogensinkomsten van ondernemers belast, maar ook van advocaten , artsen en consultants met een eigen BV.

Het maakt in het huidige systeem niet uit hoeveel je geld daadwerkelijk oplevert. Alleen de hoogte van het aanvankelijke bedrag waarop je theoretisch rente of rendement kunt ontvangen is hier van belang.

De Belastingdienst gaat er ook vanuit dat mensen vaker en meer beleggen zodra ze meer geld hebben. Daarom wordt er bij de vaststelling een trapsgewijs systeem gehanteerd. Hieronder zie je de drie schijven van de Belastingdienst in 2021 en 2022 en de percentages die geheven worden.

De bedragen hieronder zijn per belastingplichtige persoon. Voor fiscale partners kun je de bedragen verdelen zoals het ‘t meest gunstig is. Dit houdt dus in dat je eerst alle vrijstelling opgebruikt. Daarna verdeel je het vermogen zo, dat het grootste bedrag in de laagste schijven valt. Zo zorg je ervoor dat een zo hoog mogelijk bedrag op je spaarrekening(en) buiten de hoogste belastingschijven valt.

Belasting op box 3 vermogen vanaf 2021 Aangenomen Verhouding sparen/beleggenAangenomen rente
Schijf 1 € 50.000 tot € 100.00067% – 33%1,90%
Schijf 2€ 100.000 tot € 1.000.00021% – 79%4,50%
Schijf 3vanaf € 1.000.000100% beleggen5,69%

Bij het berekenen van de uiteindelijke belasting hanteert de Belastingdienst in 2021 en 2022 31% over het het vastgestelde bedrag. Dit was in 2020 30%.

Belasting op box 3 vermogen vanaf 2022 Aangenomen Verhouding sparen/beleggenAangenomen rente
Schijf 1 € 50.650 tot € 101.30067% – 33%1,82%
Schijf 2€ 101.300 tot € 1.012.35021% – 79%4,37%
Schijf 3vanaf € 1.012.350100% beleggen5,53%

Wat kun je extra doen om minder belasting te hoeven betalen?

Spaar je meer dan de heffingsvrije grens van €50.650, dan betaal je belasting over het bedrag boven deze grens. Er bestaan wel extra vrijstellingen waardoor je meer kunt sparen zonder belasting te betalen.

Vrijstelling voor vermogen in pensioenproducten

Binnen de jaarruimte spaar je bijvoorbeeld belastingvrij voor een aanvulling op je pensioen. De Belastingdienst betaalt mee aan jouw pensioen. De inleg die je op de pensioenrekening doet, mag je namelijk aftrekken van je belastbare inkomen tijdens de belastingaangifte in het volgende jaar. Scheelt dus behoorlijk wat geld, zeker op de lange termijn. Spaar voor je pensioen bij Brand New Day met belastingvoordeel een variabele rente van 0,30% per jaar in 2022.

Vrijstelling voor vermogen via uitvaartverzekering

In 2021 mocht je €7.033 euro belastingvrij sparen voor je uitvaart. In 2022 wordt dit verhoogd naar €7.444

Spaar- en beleggingsproducten met het groencertificaat

Op een spaarrekening met groencertificaat mocht je in 2021 €57.845 euro sparen zonder belasting te betalen en soms mag je schulden van je belastbaar vermogen aftrekken. In 2022 bedraagt dit €61.215.

Extra aflossing op je hypotheek

Ieder jaar bepaalt de Belastingdienst op 1 januari de hoogte van je belastbaar vermogen. Het is dus slim om voor deze datum bijvoorbeeld een extra aflossing te doen op je hypotheek of een extra inleg te doen op je pensioenrekening. Zo verlaag je je vermogen op tijd en betaal je minder belasting.

Thuiswerkkosten vergoeding

Door de coronacrisis is thuiswerken voor veel werknemers de norm geworden. Per 1 januari 2022 komt er een aparte onbelaste thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag. Dit in verband met kosten voor water- en stroomverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier.

Werkgevers krijgen de mogelijkheid om óf de thuiskostenvergoeding toe te kennen, óf de reiskostenvergoeding. Dit op basis van afspraken over het aantal thuiswerkdagen per week.

Toeslag en de aangifte

Er is een toeslag op het heffingvrije vermogen voor ouderen indien er kinderen zijn. Indien je een fiscaal partner hebt, kan het heffingvrije vermogen van de ene partner naar de andere worden overgedragen om zo gunstiger uit te komen. Voor 2022 kun je totaal €101.300 belastingvrij sparen indien je een fiscaal partner hebt.

Bij de aangifte moet je het totale vermogen aan spaargeld opgeven. In betreffende hulpscherm van het aangifteprogramma kun je de individuele saldi invullen en dan zullen deze automatisch worden opgeteld. Voor meer info over bezittingen en de belasting neem je een kijkje op de site van de belastingdienst.

Minder voordeel voor zzp’ers

Iedere zzp’er heeft recht op zelfstandigenaftrek. Dat is een deel van de winst waarover hij of zij geen belasting hoeft te betalen. Die zelfstandigenaftrek daalt in 2022 met €360 tot €6.310, wat betekent dat zzp’ers extra belasting betalen over die €360. In de jaren hierna daalt de zelfstandigenaftrek jaarlijks, tot deze in 2036 nog maar €3.240 is. Zzp’ers gaan er overigens in 2021 per saldo niet op achteruit, omdat zij profiteren van de verlaagde inkomstenbelasting en verhoogde arbeidskorting en algemene heffingskorting.

Veranderingen in de woningmarkt

Starters en doorstromers onder de 35 jaar betalen straks geen overdrachtsbelasting van 2%. Dat is een belasting die je standaard betaalt wanneer je een woning koopt (tenzij die woning een nieuwbouwwoning is). Die afschaffing van de overdrachtsbelasting levert, bij een koopsom van €300.000, een voordeel van €6.000 op. Koop je samen een huis en is één van de partners 35 jaar of ouder? Dan betaalt diegene alleen overdrachtsbelasting voor zijn deel van de woning. Overigens gaat de overdrachtsbelasting voor beleggers en bedrijven juist omhoog: zij gaan 8% in plaats van 6% betalen.

Belastingvrij Sparen 2022 Tips

Allemaal leuk en aardig dat belastingvoordeel, maar goede kans dat het ongemerkt weer uit je portemonnee verdwijnt. Hoe houd je dat belastingvoordeel dus nu wél in je eigen zakken? Het vereist misschien wat uitzoekwerk, maar je kunt van tevoren nagaan hoeveel belasting je gaat besparen in 2022. Of hiervan een ruwe schatting maken. De hoogte van die besparing kun je – als je het kunt missen – vervolgens wegzetten op een vrij opneembare spaar- of beleggingsrekening. Aan het begin van het jaar, of gewoon maandelijks een beetje. Zo lijkt dat belastingvoordeel niet alleen gepriegel met procentjes, maar levert het ook écht iets op. Bekijk hieronder de beste opties van dit moment.

Bigbank-sparen
0,65%
spaarrente
7,03%
rendement
58%*
rendement
Flexibele spaarrekening Vastgoedfondsen IPO Beleggingsrekening
Looptijd: variabel Looptijd: variabel Looptijd: 3 maanden
Spaarrente: variabel rendement: variabel rendement: variabel
Min. inleg: €1 Min. inleg: €189 Min. inleg: $2.000
Vrij opneembaar: ja Verhandelbaar: ja Verhandelbaar: ja
Bekijk directBekijk directBekijk direct

* Gemiddeld rendement op de investering: 53% in 93 dagen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wil je meer achtergrond informatie over Freedom Finance? Lees dan hier onze Freedom Finance review.

1. Dump je huisbank en kies voor een online bank. De hoogste rente op een vrij opneembare spaarrekening zonder kosten is 0,25% bij Renault Bank (via bankenplatform Raisin). 25x hoger dan bij de grootbanken in Nederland. Inleggen kan vanaf €1,-. 

2. Beleg in de vastgoedfondsen van CORUM Investments en breng je spaargeld meer in beweging. De minimale inleg is €189 en je kunt een rendement behalen van 7,03%. 

3. Beleg in IPO’s als particulier via handelsplatform Freedom 24. Participeer in beursintroducties van ondernemingen (IPO’s) tegen de initiële koers van de aandelen. Iets wat voorheen alleen toegankelijk was voor institutionele beleggers. Eén van de meest veelbelovende IPO’s van 2022 is Starlink van Elon Musk. De minimale inleg is $2.000.

Via spaarrentesvergelijken.net vergelijk je eenvoudig de beste spaarrekeningen op rente en voorwaarden. Op zoek naar meer rendement dan kunnen deze 11 investerings tips ook iets voor je zijn.

Top