Hoeveel mag je sparen zonder belasting te betalen in 2019? In dit artikel geven we antwoord op de vraag hoeveel je belastingvrij kunt sparen. Je vermogen wordt bepaald door je bezittingen minus de schulden. Voor wat betreft de inkomstenbelasting geldt een vrijgesteld bedrag in de box voor sparen en beleggen (box 3), waarover géén belasting betaald hoeft te worden.

Hoeveel mag je sparen zonder belasting te betalen in 2019

De bepaling voor belastingvrij sparen in 2019 is anders dan de belastingvrije spaarvoet in 2016. Tot en met 2016 gaan zij ervan uit dat je een voordeel van 4% hebt over ‘grondslag sparen en beleggen’. Over dat voordeel van 4% betaal je 30% inkomstenbelasting. Je betaalt dus 4% x 30% = 1,2% belasting over de ‘grondslag sparen en beleggen’. Het maakt niet uit waar je het spaargeld hebt zitten.

Vanaf 2017 veranderde de berekening van de belasting die je moet betalen over je vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. De berekening gaat ervan uit dat je meer voordeel hebt over het vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf gebruiken ze daarom een hoger percentage om dat voordeel te berekenen.

In het nieuwe Belastingplan zit een verhoging van het belastingvrije spaarvermogen voor spaarders. In 2019 hoeven zij over bedragen tot €30.360 geen vermogensbelasting te betalen. Voor stellen geldt dat tot €60.720.

Vanaf 2019 gelden de volgende schijven in box 3:

Schijf 1 tot €71.650
Schijf 2 €71.650 – €989.736
Schijf 3 Meer dan €989.736

VermogensschijfBelastingtariefFictief rendementRendementsheffing
< € 30.3600%0%0%
€ 30.361 tot € 102.01030%1,94%0,58%
€ 102.011 tot € 1.020.09630%4,45%1,34%
> € 1.020.09730%5,6%1,68%

Wat is fictief rendement?

In box 3 worden inkomsten uit sparen en beleggen forfaitair bepaald. Niet de werkelijke situatie, maar een veronderstelde situatie vormt de heffingsgrondslag voor belasting. Dit fictieve rendement was tot 2017 één vast percentage van 4%, sinds 2017 is het forfaitaire rendement afhankelijk van de hoogte van het totale vermogen. Het forfaitaire rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. Daarmee komt de effectieve belasting over het vermogen voor het jaar 2019 uit op 0% voor vermogens tot het heffingvrije vermogen oplopend tot maximaal 1,68%

Kijkend naar de tabel zien we dat de Belastingdienst voor 2019 schat dat mensen over hun vermogen tussen de € 30.361 tot € 102.010 gemiddeld 1,94% rendement behalen.

Wat is rendementsheffing? incl. voorbeeld

Rendementsheffing is de belasting die je betaalt over het rendement op je vermogen. Het belastingtarief van 30% betaal je dus niet over je vermogen zelf, maar alleen over het fictief rendement dat je behaalt over je vermogen. Over dit fictieve rendement betaal je 30% belasting.

Het fictief rendement in schijf 1 bedraagt 1,94%. Bij een vermogen tot €71.650 betaal je dus 30 procent van 1,94% = 0,58%

Het fictief rendement in schijf 2 bedraagt 4,45%. Bij een vermogen van € 71.650 tot € 989.736 betaald je dus 30 procent van 4,45% = 1,34%

Het fictief rendement in schijf 3 bedraagt 5,60%. Bij een vermogen van meer dan €989.736 betaal je dus 30 procent van 5,60% = 1,68%.

Bekijk voor meer rekenvoorbeelden de site van de belastingdienst.

Moet je belasting betalen over je spaargeld compenseer dit dan door een zo hoog mogelijke spaarrente. Vergelijk spaarrente >>

Waarvoor kun je extra vrijstellingen krijgen op je vermogen?

Spaar je meer dan de heffingsvrije grens van €30.360, dan betaal je belasting over het bedrag boven deze grens. Er bestaan wel extra vrijstellingen waardoor je meer kunt sparen zonder belasting te betalen.

Vrijstelling voor vermogen in pensioenproducten

Binnen de jaarruimte spaar je bijvoorbeeld belastingvrij voor een aanvulling op je pensioen. Spaar voor je pensioen bij Brand New Day met belastingvoordeel een variabele rente van 0,45% per jaar.

Vrijstelling voor vermogen via uitvaartverzekering

Je mag 7.033 euro belastingvrij sparen voor je uitvaart.

Spaar- en beleggingsproducten met het groencertificaat

Op een spaarrekening met groencertificaat mag je 57.845 euro sparen zonder belasting te betalen en soms mag je schulden van je belastbaar vermogen aftrekken.

Extra aflossing op je hypotheek

Ieder jaar bepaalt de Belastingdienst op 1 januari de hoogte van je belastbaar vermogen. Het is dus slim om voor deze datum bijvoorbeeld een extra aflossing te doen op je hypotheek of een extra inleg te doen op je pensioenrekening. Zo verlaag je je vermogen op tijd en betaal je minder belasting.

Toeslag en de aangifte

Er is een toeslag op het heffingvrije vermogen voor ouderen indien er kinderen zijn. Indien je een fiscaal partner hebt, kan het heffingvrije vermogen van de ene partner naar de andere worden overgedragen om zo gunstiger uit te komen. Voor 2019 kun je totaal €60.720 belastingvrij sparen indien je een fiscaal partner hebt.

Bij de aangifte moet je het totale vermogen aan spaargeld opgeven. In betreffende hulpscherm van het aangifteprogramma kun je de individuele saldi invullen en dan zullen deze automatisch worden opgeteld. Voor meer info over bezittingen en de belasting neem je een kijkje op de site van de belastingdienst.

Aantrekkelijk sparen

NIBC
0,15%
spaarrente
1,40%
hoogste spaarrente
1,30%
hoogste spaarrente
Normale spaarrekening Deposito spaarrekening Deposito spaarrekening
Looptijd: variabel Looptijd: vanaf 6 mnd Looptijd: vanaf 6 mnd
Spaarrente: variabel Spaarrente: vast Spaarrente: vast
Min. inleg: €0 Min. inleg: €2.000 Min. inleg: €1.000
Vrij opneembaar: ja Vrij opneembaar: nee Vrij opneembaar: nee
Bekijk directBekijk directBekijk direct


Via spaarrentesvergelijken.net vergelijk je eenvoudig de beste spaarrekeningen op rente en voorwaarden. Op zoek naar meer rendement dan kan beleggen ook iets voor je zijn.

Top