DHB Bank – DHB Depositorekening 1 jaar vast

Rentevoorwaarden
Rente 1,60%
Spaarrekening 1 jaar - DHB Depositorekening
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Minimum eerste inleg €500,-
Vervroegd beëindigen mogelijk neen
Rentebijschrijving Jaarlijks

Top