DHB Bank – DHB Depositorekening 1 jaar vast

Rentevoorwaarden
Rente1,60%
Spaarrekening1 jaar - DHB Depositorekening
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Minimum eerste inleg€500,-
Vervroegd beëindigen mogelijkneen
RentebijschrijvingJaarlijks

Top