ICBC is een Chinese bank van oorsprong. Het is momenteel niet mogelijk deze rekening online aan te vragen. ICBC valt onder het Luxemburgse Garantiestelsel.

ICBC Spaarrente Deposito

ICBC is een Chinese bank van oorsprong. Het is momenteel niet mogelijk deze rekening online aan te vragen. ICBC valt onder het Luxemburgse Garantiestelsel.

Rentevoorwaarden
Rente1,83%
Spaarrekening1 jaar - ICBC Deposito rekening
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Luxemburgse (100.000 EUR per persoon en per bank)
Land spaarbankChina
RentebijschrijvingMaandelijks

Top