ICBC Spaarrente Deposito

ICBC is een Chinese bank van oorsprong. Het is momenteel niet mogelijk deze rekening online aan te vragen. ICBC valt onder het Luxemburgse Garantiestelsel.

Rentevoorwaarden
Rente1,83%
Spaarrekening1 jaar - ICBC Deposito rekening
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Luxemburgse (100.000 EUR per persoon en per bank)
Land spaarbankChina
RentebijschrijvingMaandelijks

Top