Bij Nationale Nederlanden Deposito sparen 1 jaar vast wordt de rente jaarlijks uitgekeerd.

Nationale Nederlanden Deposito sparen 1 jaar vast

Bij Nationale Nederlanden Deposito sparen 1 jaar vast wordt de rente jaarlijks uitgekeerd.

Open Rekening

Rentevoorwaarden
Rente 0,01%
Spaarrekening Nationale Nederlanden
1 jaar Deposito Sparen
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Minimum eerste inleg €1000,-
Vervroegd beëindigen mogelijk ja
Rentebijschrijving Jaarlijks

Top