Rabobank Rabo Deposito 3 jaar vast

Rabobank Rabo Deposito 3 jaar vast

Open Rekening

Rentevoorwaarden
Rente 0,20%
Spaarrekening Rabobank
3 jaar Deposito Sparen
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Minimum eerste inleg €1000
Vervroegd beëindigen mogelijk neen

Top