Met een SNS Bank Internetsparen spaarrekening zijn er geen beperkende voorwaarden. SNS internesparen is gratis en je kunt altijd over je spaargeld beschikken. Mocht je een deel willen opnemen of alles in één keer is dat geen probleem. Als je geld opneemt, dan betaal je geen kosten of een boete. Hoe meer je spaart, hoe hoger de rente.

SNS Bank Internetsparen

Met een SNS Bank Internetsparen spaarrekening zijn er geen beperkende voorwaarden. SNS internesparen is gratis en je kunt altijd over je spaargeld beschikken. Mocht je een deel willen opnemen of alles in één keer is dat geen probleem. Als je geld opneemt, dan betaal je geen kosten of een boete. Hoe meer je spaart, hoe hoger de rente.

Open Rekening

Rentevoorwaarden
Rente 0,15%
Spaarrekening SNS Bank
Internet Sparen
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Nederland (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Minimum eerste inleg € 0
Minimum maandelijkse storting € 0
Boetevrij opneembaar Onbeperkt
Bonusrente neen

Top