Nederland is echt een spaarland. Uit onderzoek is nu ook gebleken in welke mate wij sparen. In dit artikel geven wij antwoord op de vraag hoeveel mensen gemiddeld sparen in Nederland.

Spaargeld Nederlandse huishoudens

hoeveel sparen Nederlanders gemiddeld

Spaargeld_nederlandse_huishoudens_spaarrentesvergelijken

Bovenstaand dashboard toont de omvang en ontwikkelingen van alle tegoeden met een spaargeldkarakter, die door Nederlandse huishoudens worden aangehouden bij banken in Nederland.

Tot spaargeld behoren deposito’s met een vaste looptijd en deposito’s met opzegtermijn (bijvoorbeeld internetspaarrekeningen). In juni van dit jaar stond er EUR 353.687 mln op Nederlandse spaarrekeningen.

Naast een uitsplitsing van de omvang van het totale spaargeld, worden ook de actieve handelingen van spaarders (inleg en opname) en banken (bijschrijven van rente) weergegeven. Bekijk dit dashboard in interactieve vorm op de site van De Nederlandsche bank.

Gemiddeld spaargeld gezin

Gegevens van het CBS (februari 2017) geven inzicht in het vermogen op huishoudniveau. Hieruit blijkt dat de helft van de Nederlandse huishoudens in 2015 meer dan 10.000 euro op de bank- en/of spaarrekening(en) had staan, en de helft minder dan dat bedrag. Daarbij zijn er duidelijk verschillen tussen huishoudens: een kwart van de huishoudens heeft minder dan 2.200 euro aan bank- en spaartegoeden. Tegelijkertijd heeft een kwart van de Nederlandse huishoudens meer dan 36.500 euro

Hoeveel sparen mensen gemiddeld per maand

Nederlanders sparen maandelijks ruim 200 euro. Maar liefst 86% van de Nederlanders spaart gemiddeld 216 euro per maand.
De overige 14% geeft aan niet te sparen. Dit blijkt uit een onderzoek van ING naar het spaargedrag van Nederlanders onder ruim 1000 deelnemende consumenten.

Hoeveel spaargeld moet je hebben?

Ook het Nibud doet onderzoek naar het spaargedrag onder Nederlanders. Het Nibud adviseert alleenstaanden minimaal 3.400 euro achter de hand te hebben; paren zonder kinderen en met een laag inkomen 4.300 euro en paren met twee kinderen 5.200 euro. Op basis van cijfers van het Nibud, Wijzer in geldzaken en het CBS blijken niet alle huishoudens over die bedragen te beschikken.

Ook naar leeftijd zijn er verschillen zichtbaar: met de leeftijd nemen de bank- en spaartegoeden toe. Bij 25- tot 45-jarigen bedraagt dit 6.100 euro, bij 45- tot 65-jarigen 13.500 euro en bij 65-plussers ligt dit op 20.600 euro.

Nibud bufferberekenaar

Wil je berekenen hoeveel spaargeld je moet hebben in jouw situatie. Het Nibud heeft de bufferberekenaar ontwikkeld waarbij je op persoonlijk niveau kunt berekenen wat het advies spaarsaldo zou moeten zijn. Doe de berekening hier.

Hoe sparen mensen?

Meer dan de helft (52%) van de deelnemers spaart automatisch en zet standaard elke maand een bedrag opzij. Jongeren (tot 30 jaar) sparen minder vaak automatisch, 64% van hen spaart niet automatisch.

Meerdere spaarrekeningen?

Veel spaarders hebben meerdere spaarrekeningen (54%), vaak bij verschillende banken (33%). Spaarders met een hogere opleiding hebben vaker een spaarrekening bij meerdere banken (47%). Bijna een kwart (23%) zet het geld niet alleen op de bankrekening, maar spaart ook nog geld in contanten.

Consumenten maken op dit moment nog weinig gebruik van hulp om een optimaal rendement te halen. Grofweg een derde maakt wel eens gebruik van de hulp van familie of vrienden (32%), online vergelijkingssites (32%) of vraagt hulp bij de bank (37%).

Slechts een kwart van de Nederlanders houdt zich actief bezig met het rendement van hun spaargeld, dus daar is nog ruimte voor verbetering. Doordat driekwart niet regelmatig kijkt of het spaargeld wel voldoende rente oplevert is het momenteel een goede periode voor de grotere banken die dankzij een lagere spaarrente hogere winsten kunnen boeken.

Bij welke bank sparen Nederlanders?

Na een check op de site van aanbieders van internetspaarrekeningen lezen we het volgende.
Knab: Ruim 200.000 mensen.
Nationale Nederlanden: Meer dan 200.000 mensen
NIBC: Ruim 170.000 mensen.
Moneyou: Onbekend

Haal het maximale uit je spaargeld. Vergelijk spaarrente in ons overzicht en vind de hoogste rente.

Bron: CBS, DNB, ING.nl, bewerking SpaarrentesVergelijken.net

Top