Austrian Anadi Bank is een gevestigde bank in Oostenrijk. Dit product valt onder het deposotiegarantiestelsel van Oostenrijk. Uw spaargeld is tot €100.000 verzekerd.

Austrian Anadi Bank

Austrian Anadi Bank is een gevestigde bank in Oostenrijk. Dit product valt onder het deposotiegarantiestelsel van Oostenrijk. Uw spaargeld is tot €100.000 verzekerd.

Open Rekening

Rentevoorwaarden
Rente 0,60%
Spaarrekening Austrian Anadi Bank
Tagesgeld Flexgeld24
Waardering

Productinformatie
Deposito garantiestelsel Oostenrijk (100.000 EUR per persoon
en per bank)
Minimum eerste inleg €1
Minimum maandelijkse storting €0
Boetevrij opneembaar onbeperkt
Rentebijschrijving Op de 1e en 15e van de maand

Top