Je bent op zoek naar een alternatief voor sparen bij de bank. Sparen op een spaarrekening met het vooruitzicht dat het meer wordt, is er tegenwoordig namelijk niet meer bij. Daarom zoek je net als andere spaarders naar alternatieven die rendabeler zijn. Crowdfunding als alternatief voor sparen bij de bank.

In dit artikel aandacht voor geld investeren in of uitlenen aan bijvoorbeeld nieuwe initiatieven en projecten van ondernemers via gespecialiseerde internetplatformen. Dit fenomeen heet crowdfunding. Hierbij helpen bijvoorbeeld spaarders ondernemers om hun nieuwe projecten te realiseren en kunnen spaarders hun spaargeld laten groeien.

Crowdfunding, wat is dat?

Letterlijk betekent crowdfunding ‘financiering door de menigte’ en het is een manier om geld in te zamelen. Het geld kan worden ingezameld door een belangstellende te vragen geld te investeren in diverse doeleinden. Bijvoorbeeld voor het starten van een bedrijf of het ontwikkelen van een App, maar het kan evenzogoed voor het kopen van een huis zijn of een verbouwing.

De uitgewerkte plannen worden op zogenaamde crowdfundwebsites ingediend. Deze sites opereren als het ware als intermediair tussen de geldschieter (spaarder) en de –lener (bedrijf of particulier). De ingediende projecten worden vooraf beoordeeld en geclassificeerd van risicovol tot risicoloos. Dit geeft een beeld van het risicoprofiel van de investering. Afhankelijk van het risico worden er rentepercentages aan gehangen. Zo ligt de rentevergoeding bij risicovolle projecten rond pakweg de 12% en bij risicoloze op zo’n 4%.

Rente sparen vs rente crowdfunding

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, biedt crowdfunding hogere rentepercentages dan sparen op een reguliere spaarrekening. Want, momenteel bedraagt de hoogste spaarrente slechts 0,25% bij NIBC Direct.

Vervolgens rekent de Belastingdienst dat je zo’n 4% rendement maakt op je spaargeld. Over die 4% betaal je 1,2% vermogensbelasting als je tegoed meer is dan € 30.000 per persoon. Tel je daarbij de inflatie (1,3% in 2018)? Dan is de conclusie dat je spaargeld gewoon minder waard wordt en dus sparen bij een reguliere bank niet echt aantrekkelijk is. Wil je graag meer halen uit je spaartegoed? Dan kan crowdfunding als alternatief voor sparen bij de bank zeker een optie zijn.

Crowdfunding in Nederland (de cijfers)

Crowdfunding bestaat sinds 2004 in de Verenigde Staten en is sinds 2010 in Nederland in opkomst. Zo heeft in dat jaar een kleine groep ondernemers in totaal € 50.000 ingezameld en in 2012 wisten ruim 115 ondernemingen € 11,4 miljoen in de ‘crowd’ te vergaren.

Nederland heeft 340 miljard euro spaargeld uit staan. Er is in totaal misschien zo’n 500 miljoen euro in crowdfunding gegaan in Nederland. Waarbij zeer waarschijnlijk de eerste aflossingen alweer zijn gebruikt voor andere investeringen en dus crowdfunding zo’n 0,1% van de spaarmarkt behelst (en 0,05% van het totale vermogen van Nederlandse huishoudens a 1000-1200 miljard euro.)

De verwachting is dat de komende jaren crowdfunding in Nederland en Europa enorm zal toenemen. Een van de belangrijkste redenen is dat banken minder snel kredieten verstrekken. Zowel ondernemers als particulieren zullen daardoor op zoek gaan naar alternatieve geldbronnen om hun plannen, projecten en andere dromen te realiseren.

Nederland telt inmiddels diverse crowdfunding websites.

Wil je investeren in duurzame ondernemingen die goed doen voor mens en milieu kun je terrecht bij Oneplanetcrowd. Je ontvangt tot 6% rente.

Crowdfunding buiten Nederland

Lendahand is een Nederlandse organisatie die via crowdfunding mesokredieten verstrekt aan MKB’ers in opkomende landen, die niet in aanmerking komen voor microkrediet of een lening van de bank. Je ontvangt al gauw een rente van tussen de 3 en 6%. Lendahand. heeft een AFM vergunning. Lendahand valt binnen het Depositogarantiestelsel.

Sparen via crowdfunding

Wil je sparen via crowdfunding dan is het goed rekening te houden met een aantal zaken, namelijk:

Voor- en nadelen

Geld sparen via crowdfunding kent natuurlijk voor- en nadelen. Zo kun je al vanaf € 5 investeren, maar grote bedragen kan natuurlijk ook. Het advies is dan: spreid je risico en investeer kleinere bedragen in verschillende projecten. Datzelfde geldt eveneens voor wie veel spaargeld heeft en het op een spaarrekening zet. Doe dat ook bij verschillende banken.

Risico

Vervolgens loop je met crowdfunding het risico dat het bedrijf waarin je investeert failliet gaat. Je bent dan je spaartegoed (investering) kwijt. Op een spaarrekening daarentegen is je spaartegoed tot 1 ton gegarandeerd als de bank failliet gaat en onder het depositogarantiestelsel valt. De rendementen die in de Verenigde Staten via crowdfunding worden behaald zijn gemiddeld 9% en de risico’s vallen alleszins mee. Zo’n 3% van het geïnvesteerde geld komt niet terug.

Looptijd

De looptijd van investeringen in crowdfundingprojecten varieert. Zo kan het enkele maanden zijn, 1 jaar of zelfs 5 jaar.

Slotoordeel: crowdfunding een mooi alternatief voor sparen?

Uit het voorgaande verhaal blijkt dat sparen via crowdfunding niet zonder risico’s is. Je doet er goed aan je allereerst te verdiepen in wat het nu precies is. Vergelijk daarnaast verschillende platformen met elkaar en win advies in via forums. Want, niet elke crowdfundsite is even betrouwbaar. En investeer je spaartegoed niet in projecten die te mooi zijn om waar te lijken, want vaak is dat ook zo. Daarbij is het zaak alleen spaargeld te investeren als je het daadwerkelijk kunt missen en vergeet zeker niet je spaarcenten over diverse projecten te spreiden. Het nibud houdt als stelregel niet meer dan 10% van je beschikbare vermogen te investeren in crowdfunding. Crowdfunding vergelijken doe je hier.

Houd je de bovengenoemde punten voor ogen? Dan kan crowdfunding een mooi alternatief zijn voor sparen en je een hoger rendement opleveren dan de hoogste rente op een spaarrekening.

Top